1. Możesz wybrać kilka szkoleń, ponieważ program nie ma ograniczeń liczby form kształcenia dla jednej osoby
  2.