Certyfikaty









Certyfikat ISO 13485 świadczy o dbałości o jakość wyrobów medycznych. System zarządzania jakością produkcji naszych urządzeń do mikro pigmentacji przeszedł pomyślnie ocenę pod względem zgodności z wymaganiami przepisów medycznych oraz spełnienia potrzeb klientów.













Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że system zarządzania jakością naszych produktów pomyślnie przeszedł badanie zgodności z normą określającą najlepsze praktyki. Wydany przez niezależną organizację certyfikującą / rejestrującą, jest sygnałem dla Państwa, że mogą ufać, iż organizacja wdrożyła niezbędne procesy wewnętrzne w celu spełnienia zobowiązań.





Vocational Competence Certificate (VCC)
Jest to jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Fundacji VCC przyświecała idea promocji mobilności zawodowej i działania na rzecz uczenia się przez całe życie. Standardy Akademii Edukacyjnej VCC zobowiązują nas aby kształcić uczestników zgodnie z założeniami systemu i w oparciu o akredytowane przez VCC programy dydaktyczne. System VCC integruje wiedzę teoretyczną, praktyczne umiejętności zawodowe, personalne i społeczne, branżowy język obcy oraz kompetencje informatyczne w jednym programie dydaktycznym. .










Nasze barwniki zostały przetestowane pod kątem tolerancji dermatologicznej i nagrodzone za "doskonałość" w prestiżowym badaniu.

ÖKO-TEST to organizacja testująca między innymi kosmetyki i żywność. Produkty badane są pod kątem szkodliwych substancji, substancji uczulających i rakotwórczych. ÖKO-TEST to gwarancja, że produkt nie zawiera szkodliwych substancji, jest naturalny i wolny od składników uczulających.












Certyfikat CE
medyczny stanowi bardzo specyficzny rodzaj produktów znajdujących się na rynku. Dlatego nadzór nad jakością naszych produktów musi być sprawowany zarówno w trakcie ich wykonywania, jak i po wprowadzeniu do obrotu lub do używania, co ma na celu zapewnienie właściwych parametrów działania, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa użytkowników.












LINEL jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę firmy FeelGood. Oferowane przez nas urządzenia do mikropigmentacji i mezoterapii, jak również pigmenty i akcesoria produkowane są w Niemczech.

Spełniają najwyższe standardy jakości, co gwarantuje stabilną pracę i zapewnienie wysokiego poziomu jakości. Pigmenty cechuje nie tylko wysoka jakość gwarantująca stabilność kolorów, ale też zapewniają bezpieczeństwo pracy, w tym również pigmentacji medycznej.