Informacja dla klientów KAMAJO Monika Wiśniewska

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018roku, klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.


1. Administrator Danych Osobowych (ADO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KAMAJO Monika Wiśniewska z siedzibą przy ul. Opolskiej 31, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 645 150 80 86, tel. 32 768 98 98

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska jest kontakt w celu określenia warunków realizacji usług szkoleniowych zgodnie z PKD, gromadzenie dokumentacjij (zgody na wykonanie zabiegów, dokumentacja fotograficzna itp.), przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji szkoleń i zamówień na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.

Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez KAMAJO Monika Wiśniewska , przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy przesłanie informacji na adres e-mail: recepcja@kamajo.pl

6. Skarga do organu nadzorczego.

W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi/zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji usługi/zamówienia.

8. Profilowanie danych osobowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.