Sklep

Co warto wiedzieć przy wyborze szkolenia z zakresu makijażu permanentnego

artykuł z: KOSMETYKA PROFESJONALNA | jesień / 2012

Szkolenie z zakresu mikropigmentacji to nie prosty kurs obsługi urządzenia. To cały szereg niuansów, potrzebnej wiedzy, głębokiej teorii i świadomości wykonywania zawodu. Wybierając nową formę wzbogacenia swojej drogi zawodowej, nie tylko zmieniamy siebie, ale również, a może i przede wszystkim, zmieniamy życie kobiet, które zaufają naszej pracy.

Ważne jest doświadczenie

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pigmentacji pozwala nam na świadomą pracę dydaktyczną i profesjonalną kontrolę podczas części praktycznej szkolenia. Należy pamiętać, że makijaż permanentny to zabieg niezwykle intymny. Składa się on nie tylko z fizyczności klienta, któremu wykonujemy zabieg mikropigmentacji, ale również z jego świata psychicznego i emocjonalnego, jego motywacji, potrzeb zmiany i bodźców, które spowodowały podjęcie decyzji o wykonaniu makijażu permanentnego. Należy więc bezdyskusyjnie i obowiązkowo poświecić część szkolenia na podkreślenie i zrozumienie faktu, że źle wykonany makijaż to nie tylko chwilowa zmiana w wyglądzie, którą można usunąć jak makijaż okolicznościowy, ale to dramat oraz okaleczenie psychiczne dla kobiety, która podjęła decyzję o zmianie, a jej oczekiwania są niewspółmierne do efektów. Tylko wykształcenie w kursantach empatii i antycypacji w zakresie ich poczynań mikropigmentacyjnych jest w stanie uświadomić osobom uczącym się prawdziwą istotę zawodu stylisty makijażu permanentnego. Taką wiedzę prowadzącym szkolenie daje wyłącznie wieloletnie doświadczenie

Odpowiednie wykształcenie

Przygotowanie pedagogiczne oraz zdolności interpersonalne osób prowadzących szkolenia to bardzo ważne aspekty w tworzeniu instytucji szkoleniowej. Nie jest bowiem sztuką sprzedać szkolenie. Sztuką jest przeprowadzić je z pasją, zdecydować, jaki sposób wybrać, by właściwie nauczyć daną osobę odpowiedzialnego podejścia do mikropigmentacji. Sztuką jest odczytanie jej osobowości, by znaleźć w niej odpowiedź, co jest kluczem do przeprowadzenia szkolenia w sposób indywidualny, warto- ściowy, jedynie optymalny i słuszny właśnie dla niej

 

Autorski program

Ważne, by program szkolenia był programem elastycznym, złożonym z zasadniczych paneli tematycznych. Kolejność przeprowadzenia odpowiednich części szkolenia oraz ich szczegółowa konstrukcja zależne są w dużej mierze od poziomu wiedzy, umiejętności, tempa przyswajania wiedzy, zdolności odtwórczych i zdolności manualnych osób szkolą- cych się i ulegają płynnym modyfikacjom podczas szkolenia. Tak skonstruowany program szkolenia jest bardzo istotny w budowaniu harmonijnej współpracy między szkoleniowcem i kursantem. Ta współpraca jest niezwykle ważna w uświadamianiu osobom uczącym się, że makijaż permanentny to nie tylko perfekcyjne rzemiosło, którego należy się nauczyć wiele ćwicząc, ale również budowanie relacji z klientem, który zaufał nam, powierzając nam swoją twarz do dokonania na niej zmiany w wyniku różnych motywacji. Warto, by instytucja szkoleniowa zwracała w programie szkolenia uwagę na naukę budowania odpowiedniej relacji z klientem, na właściwe zrozumienie zawodu, na wykonanie rachunku zysków i strat w dziedzinie podjęcia się wykonania zabiegu. Autorski program to także możliwość elastycznego czasu szkolenia – dostosowanie czasu szkolenia do indywidualnego czasu klienta bez sztywnych terminów szkoleniowych (np. weekendy, wybrane godziny, które nie utrudniają klientowi jego pracy zawodowej). W obecnej sytuacji zawodowej właścicieli salonów lub osób zmieniających kwalifikacje – elastyczność terminów to cenna rzecz.

 

Unikanie szkoleń grupowych

Badania wykazują, że najbardziej efektywną formą szkolenia z wąskich dziedzin są szkolenia w grupie maksymalnie 3-osobowej. Fantastyczne są szkolenia spersonalizowane, czyli bezpośrednio skonstruowane dla osoby uczącej się, dając jej tym samym szansę na nieskrępowany rozwój, swobodną i twórczą pracę bez konieczności nadążania za dużą grupą, możliwość formułowania indywidualnych pytań i problemów oraz szukania ich rozwiązań. Takie szkolenia to również większa kontrola prowadzą- cego nad tym, co wydarza się w trakcie ich trwania. Potrzeba spersonalizowanego systemu szkoleń w zakresie makijażu permanentnego jest bardzo wysoka. Firmy nie podejmują się jednak często indywidualnych lub maksymalnie 3-osobowych szkoleń i tworzenia autorskich programów z powodów czysto ekonomicznych. Dla większości firm znacznie bardziej opłacalne jest bowiem zorganizowanie szkolenia grupowego, z ćwiczeniami na fantomie, bez części teoretycznej, z założeniem np. umiejętności obsługi klienta lub świadomości pracy. Kolejną, dodatkową trudnością dla wielu prowadzących szkolenia jest zorganizowanie odpowiednich modeli na każde szkolenie oraz przeprowadzenie części teoretycznej, szczególnie z zakresu psychologii zawodu. Warto pytać o te zagadnienia, żeby uniknąć niedomówień i rozczarowania.

 

Formalności

Warto zwrócić uwagę, czy wybrana przez nas firma jest instytucją szkoleniową i posiada numer wpisu do państwowego rejestru placówek szkoleniowych. Warto również odwiedzić stronę internetową, sprawdzić osiągnięcia oraz obecność firmy na targach branżowych. Wszystko to daje nam szerszą perspektywę i sprawia, że firma jest bardziej wiarygodna i stabilna rynkowo. Dobrze również, gdy formalności związane ze szkoleniem, w tym również finansowe, są od początku jasne i klarowne. Profesjonalne traktowanie klienta to także umożliwienie mu ewentualnego zakupu ratalnego bądź leasingu.

Czas

Optymalny czas szkolenia z zakresu precyzyjnego zabiegu mikropigmentacji to 3 do 5 dni. Jest to czasokres, który pozwala podczas szkoleń indywidualnych lub w małej grupie zapoznać kursanta z wieloma aspektami z zakresu teorii i praktyki, jednocześnie nie nużąc go oraz dając pozytywny bodziec i silną motywację do kontynuowania pracy w zakresie indywidualnym.

Warunki

Dobrze, gdy wybrana przez nas firma posiada stacjonarną placówkę, w której panują warunki do przeprowadzenia spokojnego szkolenia. Gabinet powinien umożliwić nie tylko wykonanie części teoretycznej, ale przede wszystkim zajęć praktycznych. Powinien być wyposażony w stanowisko pracy, łóżko, lampę, urządzenie do makijażu permanentnego, akcesoria i środki higieniczne. W pomieszczeniu powinno być dobre oświetlenie i dostęp do wody. Dobrze również świadczy o firmie dodatkowa ogólna dbałość o klienta, czyli np. zapewnienie modeli, bezpłatny nocleg, catering. Pozytywnym aspektem jest również możliwość zakupienia sprzętu i akcesoriów bezpośrednio po szkoleniu, aby w sposób bezpieczny kontynuować wykonywanie zabiegów na bazie urządzenia i produktów, które poznaliśmy i których znajomość gwarantuje nam komfortową pracę.

Wartości dodane

Atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy i swobodnemu zachowaniu się. Pozbawieni blokad więcej rozumiemy, otwieramy się na wiedzę. Przy wyborze zwracajmy uwagę nie tylko na cenę, ale na jakość obsługi, porozumienie, komunikację, tzw. chemię międzyludzką, która wielokrotnie jest bardziej cenna i wartościowa niż nominalna cena szkolenia. Wspaniale, gdy firma, która organizuje szkolenia, potrafi znaleźć balans pomiędzy dwoma światami: z jednej strony twardo i profesjonalnie stąpa po ziemi, z drugiej jednak strony widzi w pracy coś więcej niż jedynie zarobek i rzemiosło.