Sklep

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KAMAJO Monika Wiśniewska

KLIENCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMAJO Monika Wiśniewska z siedzibąw Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 31.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług wykonywanych przez salon w ramach umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt b/c oraz f (w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami)

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czas wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec prowadzonych działań marketingowych.

6) odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do realizacji umowy uniemożliwi ich świadczenie.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.